Coșul meu

0 produse

Confidenţialitate

CONFIDENTIALITATE

TIGLA-METALICA.RO VA PASTRA CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR DE ORICE NATURA PE CARE LE FURNIZATI. DEZVALUIREA INFORMATIILOR FURNIZATE SE VA PUTEA FACE DOAR IN CONDITIILE MENTIONATE IN PREZENTUL DOCUMENT.

 NICIO DECLARATIE PUBLICA, PROMOVARE, COMUNICAT DE PRESA SAU ORICE ALT MOD DE DEZVALUIRE CATRE TERTE PARTI NU VA FI FACUTA DE CUMPARATOR/CLIENT CU PRIVIRE LA COMANDA/CONTRACT FARA CONSIMTAMANTUL PREALABIL SCRIS AL VANZATORULUI.

PRIN TRANSMITEREA DE INFORMATII SAU MATERIALE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE, OFERITI VANZATORULUI ACCES NERESTRICTIONAT SI IREVOCABIL LA ACESTEA, DREPTUL DE A UTILIZA, REPRODUCE, AFISA, MODIFICA, TRANSMITE SI DISTRIBUI ACESTE MATERIALE SAU INFORMATII. SUNTETI, DE ASEMENEA, DE ACORD CA VANZATORUL SA POATA UTILIZA LIBER, IN INTERES PROPRIU, ACESTE INFORMATII, IDEI, CONCEPTE, KNOW-HOW-URI SAU TEHNICI PE CARE NI LE-ATI TRIMIS PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI. TIGLA-METALICA.RO NU VA CONSTITUI SUBIECT DE OBLIGATII REFERITOARE LA CONFIDENTIALITATEA INFORMATIILOR TRIMISE, DACA LEGISLATIA IN VIGOARE NU PREVEDE ALTE SPECIFICARI IN ACEST SENS.

PRIN INSCRIEREA IN BAZA DE DATE A TIGLA-METALICA.RO, CLIENTUL/CUMPARATORUL ISI OFERA CONSIMTAMANTUL EXPRES, IN LIMITELE LEGISLATIEI IN VIGOARE, DE A FI CONTACTAT DE CATRE TERTI, PARTENERI AI TIGLA-METALICA.RO: FURNIZORI DE SERVICII DE MARKETING, ALTI FURNIZORI DE SERVICII IN VEDEREA INDEPLINIRII OBIECTULUI CONTRACTULUI INCHEIAT INTRE CUMPARATOR SI VANZATOR, PRECUM SI DE AGENTII DE STAT, GUVERNAMENTALE, ATUNCI CAND LEGISLATIA SPECIFICA PREVEDE ACEST LUCRU; CAT SI DE ALTE COMPANII CU CARE TIGLA-METALICA.RO POATE DEZVOLTA PROGRAME COMUNE DE OFERTARE PE PIATA A BUNURILOR SI/SAU A SERVICIILOR ETC.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CONFORM CERINTELOR LEGII NR. 677/2001 PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE, MODIFICATA SI COMPLETATA, TIGLA-METALICA.RO ARE OBLIGATIA DE A ADMINISTRA IN CONDITII DE SIGURANTA SI NUMAI PENTRU SCOPURILE SPECIFICATE, DATELE PERSONALE PE CARE NI LE FURNIZEZI.

SCOPUL COLECTARII DATELOR ESTE:

- INFORMAREA CLIENTILOR/CUMPARATORILOR PRIVIND SITUATIA CONTULUI LOR INCLUSIV VALIDAREA, EXPEDIEREA SI FACTURAREA COMENZILOR, REZOLVAREA ANULARILOR SAU A PROBLEMELOR DE ORICE NATURA REFERITOARE LA O COMANDA, LA BUNURILE SI SAU SERVICIILE ACHIZITIONATE,

- TRIMITEREA DE NEWSLETTERE SI/SAU ALERTE PERIODICE, PRIN FOLOSIREA POSTEI ELECTRONICE (E-MAIL, SMS)

- DE CERCETARE DE PIATA, DE URMARIRE SI MONITORIZARE A VANZARILOR SI COMPORTAMENTUL CLIENTULUI/CUMPARATORULUI.

PRIN COMPLETAREA DATELOR IN FORMULARUL DE CREARE DE CONT SI/SAU DE COMANDA CUMPARATORUL DECLARA SI ACCEPTA NECONDITIONAT CA DATELE SALE PERSONALE SA FIE INCLUSE IN BAZA DE DATE A TIGLA-METALICA.RO, SI ISI DA ACORDUL EXPRES SI NEECHIVOC CA TOATE ACESTE DATE PERSONALE SA FIE STOCATE, UTILIZATE SI PRELUCRATE IN SCOPUL PREVAZUT MAI SUS LA PUNCTUL 16.2.

PRIN CITIREA DOCUMENTULUI ATI LUAT LA CUNOSTINTA FAPTUL CA VA SUNT GARANTATE DREPTURILE PREVAZUTE DE LEGE, RESPECTIV DREPTUL LA INFORMARE, DREPTUL DE ACCES LA DATE, DREPTUL DE INTERVENTIE, DREPTUL DE OPOZITIE, DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE, DREPTUL DE VA ADRESA JUSTITIEI IN CAZ DE INCALCARE A DREPTURILOR GARANTATE DE LEGEA 677/2001 PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE.

PE BAZA UNEI CERERI SCRISE, DATATE, SEMNATE SI EXPEDIATE LA ADRESA: BAICOI, JUDETUL PRAHOVA, STR. POSTAVARUL NR. 43, IN ATENTIA S.C. IDEAL CONSTRUCT S.R.L, VA PUTETI EXERCITA, IN MOD GRATUIT, PENTRU O SOLICITARE PE AN, SA VI SE CONFIRME FAPTUL CA DATELE PERSONALE SUNT SAU NU PROCESATE.

PE BAZA UNEI CERERI SCRISE, DATATE, SEMNATE SI EXPEDIATE LA ADRESA: BAICOI, JUDETUL PRAHOVA, STR. POSTAVARUL NR. 43, IN ATENTIA S.C. IDEAL CONSTRUCT S.R.L VA PUTETI EXERCITA DREPTUL DE INTERVENTIE ASUPRA DATELOR, DUPA CAZ:

RECTIFICAREA, ACTUALIZAREA, BLOCAREA SAU STERGEREA DATELOR A CAROR PRELUCRARE NU ESTE CONFORMA LEGII 677/2001 PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE, IN SPECIAL A DATELOR INCOMPLETE SAU INEXACTE;

TRANSFORMAREA IN DATE ANONIME A DATELOR A CAROR PRELUCRARE NU ESTE CONFORMA LEGII 677/2001 PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE;

NOTIFICAREA CATRE TERTII CARORA LE-AU FOST DEZVALUITE DATELE, DACA ACEASTA NOTIFICARE NU SE DOVEDESTE IMPOSIBILA SAU NU PRESUPUNE UN EFORT DISPROPORTIONAT FATA DE INTERESUL LEGITIM CARE AR PUTEA FI LEZAT.

DE ASEMENEA, TIGLA-METALICA.RO POATE FURNIZA DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE CUMPARATORULUI ALTOR COMPANII CU CARE SE AFLA IN RELATII DE PARTENERIAT, DAR NUMAI IN TEMEIUL UNUI ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE DIN PARTEA ACESTORA SI NUMAI IN SCOPURILE MENTIONATE LA PUNCTUL 16.2., PRIN CARE GARANTEAZA CA ACESTE DATE SUNT PASTRATE IN SIGURANTA SI CA FURNIZAREA ACESTOR INFORMATII PERSONALE SE FACE CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE, DUPA CUM URMEAZA: FURNIZORILOR DE SERVICII DE CURIERAT, FURNIZORILOR DE SERVICII DE MARKETING, FURNIZORILOR DE SERVICII DE PLATA/BANCARE, TELEMARKETING SAU ALTE SERVICII, FURNIZATE DE COMPANII CU CARE PUTEM DEZVOLTA PROGRAME COMUNE DE OFERTARE PE PIATA A BUNURILOR SI SERVICIILOR NOASTRE, ASIGURĂTORI.

INFORMATIILE CUMPARATORULUI CU CARACTER PERSONAL POT FI FURNIZATE SI CATRE PARCHETUL GENERAL, POLITIE, INSTANTELE JUDECATORESTI SI ALTOR ORGANE ABILITATE ALE STATULUI, IN BAZA SI IN LIMITELE PREVEDERILOR LEGALE SI CA URMARE A UNOR CERERI EXPRES FORMULATE.